Montaż odstraszaczy ptaków

Montaż odstraszaczy ptaków

Chociaż ptaki od wieków budzą podziw człowieka, chociaż były inspiracją do stworzenia pierwszego samolotu i chociaż ludzkość zawsze będzie im zazdrościć cudownej umiejętności latania, to jednak są takie sytuacje, kiedy mamy ich dosyć i nie możemy już na nie patrzeć. Kiedy i dlaczego rozważamy montaż odstraszaczy ptaków?

Dzieje się tak na przykład w wtedy, kiedy zwierzęta te stają się niechcianymi, dzikimi lokatorami naszych balkonów lub kiedy ogałacają drzewa w naszych ogrodach ze świeżo wyhodowanych owoców. Cóż wtedy możemy zrobić? Jako poradzić sobie z takim problemem? Otóż doskonałym rozwiązaniem może być wynalazek ostatnich lat – odstraszacze ptaków. Urządzenie to obecnie występuje w kilku wariantach a jego zadanie jest proste – ma w skuteczny i humanitarny sposób pozbawić nas problemu intruzów na naszych balkonach, parapetach, gzymsach, w ogrodach czy pod dachami naszych domów.

Odstraszacze ptaków dzielimy generalnie na cztery grupy.

  • Pierwsza z nich to tzw. odstraszacze dźwiękowe słyszalne, nieprzyjemne dla tych stworzeń, bądź budzące u nich lęk odgłosy. Najczęściej są to dźwięki imitujące odgłosy różnych drapieżników.
  • Druga grupa, to odstraszacze ultradźwiękowe – niesłyszalne dla człowieka, lecz słyszalne dla ptaków i budzące u nich podobne emocje jak pierwszy wymieniony tutaj typ odstraszaczy.
  • Trzecia grupa odstraszaczy to bardzo nieskomplikowane „urządzenia” których głównym zadaniem jest
    montaż odstraszaczy ptaków
    montaż odstraszaczy ptaków

    stanowienie mechanicznej przeszkody dla ptaków których nie życzymy sobie w konkretnym miejscu (parapet, gzyms itp.). Są to zwykle moduły zbudowane z podkładki wykonanej z odpowiedniego tworzywa uzbrojonej w szereg kolców ( z twardego drutu nierdzewnego). Metoda ta jest bardzo skuteczna i wbrew pozorom nie wyrządzająca ptakom krzywdy, gdyż zwierze doskonale orientuje się czy na tak zabezpieczonym miejscu może bez kłopotu usiąść kończąc swój lot. Zwykle finał jest taki, że ptak omija zabezpieczone w ten sposób miejsce, znajdując sobie inne w zamian tego.

  • Ostatnia grupa, to odstraszacze w postaci wszelkiego rodzaju atrap innych ptaków lub stworzeń wywołujących lęk u ptaków.

Dwa pierwsze rodzaje odstraszaczy są najczęściej wyposażone w czujniki ruchu, dzięki czemu wznawiają swoje działanie za każdym razem kiedy w pobliżu pojawi się ptak, nie reagują natomiast na przedmioty martwe, takie jak liście, gałęzie czy inne mogące pojawić się w powietrzu niespodziewanie przedmioty.
Montaż odstraszaczy ptaków w takiej formie przeprowadza się  najczęściej na wysokości – na dachach, balkonach czy w pobliżu drzew. Należy więc zadbać o bezpieczeństwo osoby montującej takie urządzenie.